Så talte von Trier

NYMPHOMANIAC 2 – gratistidning.com 2015-02-02

 

 

Så talte von Trier

Vad kan den dåtida filosofen Friedrich Nietzsche och den nutida regissören Lars von Trier ha gemensamt?

Kiruna filmstudio har just visat Nymphomaniac I och ska på torsdag se avslutningen, nummer II, från 2013 och har upplevt vissa samband. Charlotte Gainsbourg ”biktar sig” för Stellan Skarsgård, som inte är någon präst utan bara en vänlig människa, som tar sig tid att lysna. Den trasiga kvinnan känner sig besatt av en demon av nästan bibliska proportioner, skulle man kunna säga: hon är sjukligt nymfomanisk. I vanligt språkbruk: hon sätter på alla karlar som kommer i hennes väg.

Samband finns med andra filmer av Lars von Trier. Nymfomanfilmens två delar ingår som en del i en ”depressionstrilogi”, vars första film (från 2009) hette Antichrist. Men filosofen Friedrich Nietzsche hade redan 1895 skrivit en kyrkokritisk bok som hette Antikrist. Är det en tillfällighet? Och är det en tillfällighet, att Lars von Trier i en självbiografisk film kallar sig Erik Nietzsche? Månne den unge Nietzsche – det vill säga Trier själv – är lika säker på sig själv som sin namne Nietzsche, filosofen?

Jodå, Lars von Trier är säker på sig själv och han trotsar auktoriteter precis som filosofen. Så mycket till och med, att han blev utkastad från filmfestivalen i Cannes 2011 för att han ”skojat” om att han hade förståelse för Adolf Hitler. Friedrich Nietzsche skojade inte, när han 1883 lät vishetsläraren Zarathustra säga: ”Gud är död!”. Det kunde man bli nackad för på den tiden, inte bara förklarad som icke önskvärd person på en festival. Att vara enfant terrible kunde alltså få terribla följder.

Men sagde Hitler var nog förtjust i Nietzsche:

Si, jag förkunnar eder övermänniskan!

Övermänniskan är jordens mening. Eder vilja skall säga: övermänniskan vare jordens mening! – – – En gång var brottet mot Gud det största brottet, men Gud dog och därmed dogo även hans förbrytare. Att bryta mot jorden är nu det fruktansvärdaste.

Så talade Zarathustra i Albert Erikssons översättning.

Här kan nog alla klentrogna och miljömedvetna hålla med den gode Nietzsche – bortsett från det där om övermänniskan, som dock säkert är det som korpralen och målaren Hitler mest fäste sig vid. Fast han kan nog ha missförstått Nietzsches mening. Och filosofens syster gjorde efter hans död allt för att framställa Nietzsches ideer som en förelöpare till nazismens ideer – till och med med textförfalskning, har man funnit i senare forskning. Kanske både hans och von Triers ideer vantolkats? Om det vågar jag inte yttra mig.

Men förvisso har Nietzsche skrivit in sig i filmhistorien, fast den moderna filmen kom till först några år före hans död år 1900. Inte bara för att Lars von Trier tagit hans efternamn för att kanske framställa sig själv som samma andas barn. Nej, väldigt mycket tydligare:

När Stanley Kubrick 1968 gjorde den epokgörande science fiction-filmen 2001 – ett rymdäventyr, lät han filmen öppnas med en magnifik ”jorduppgång”, det vill säga att biopubliken fick se jordskäran stiga upp över månens horisont på en jättestor filmduk. Och det skedde till en av de pampigaste tondikterna i musikhistorien: Så talade Zarathustra av Richard Strauss.

Men nog tycker jag att Nietzsche är lite av en bakåtsträvare, vilket alla som läser den här krönikan torde hålla med om:

Att var och en får lära sig att läsa förstör i längden inte bara skrivandet utan även tänkandet. En gång var anden gud, sedan blev anden människa, och nu blir han till och med en simpel medelsvensson.

Så talade Zarathustra i min översättning.

En idé i idet av Björn Forseth

Åter