Goethe är kär!

GOETHE IN LOVE – gratistidning.com 2015-02-16

 

Goethe är kär!

Bellman var en stor poet

han skrev dassigt när han sket.

Något i den stilen brukade stå på toalettdörrars innersida på diverse regementen förr. Vad de skriver i tysktalande toalettmiljöer vet jag inte, men fritt översatt skulle man kunna ersätta Bellman med Goethe, som ju var en stor poet.

Den som tillhörde borgarståndet på 1700-talet levde i miljöer, där man skrev. Inom borgarståndet måste man kunna läsa och skriva för att sköta räkenskaper och kunna döma vid tinget: Tillhörde man borgarståndet skulle man föra sig så väl att man gjorde ståndet (samhällsklassen) heder, inte beblanda sig med människor av lägre härkomst. Helst skulle man komma sig upp i livet. Då dög inte att man gav efter för sina lustar för mycket. – Åjo, män kunde förvisso förlusta sig och förstöra livet för kvinnor de gjort på smällen, det har män alltid kunna komma undan med. Men att bli något så fjolligt som att bli kär och riskera att gifta ner sig dög inte. Ej heller att ägna sig åt ståndsvidriga sysselsättningar som till exempel att dikta. Det vore knapsu – om nu 1700-talets tyskar och preussare uttryckte sig så.

Sådana var förutsättningarna för unge herr Johann Wolfgang (ännu inte von) Goethe, som vi alla vet fanns på riktigt. Huruvida han i verkligheten retades för att hans namn stavades med oe i stället för ö, det vet jag inte. Men så är det i alla fall i filmen Goethe in love (2010). Som alla ungdomar med griller passade han dåligt in på läroanstalterna som enligt faderns planer skulle göra honom till jurist. Om han bara kunde låta bli poesifjantet!

Men också som alla ungdomar blev han kär. Och kär i fel kvinna, till på köpet. Inte i en som kunde hjälpa faderns svaga ekonomi på fötter. Goethe kär, bah! Livslust och längtan kunde man väl se mellan fingrarna med under ungdomsåren, men sedan skulle man gifta sig som det passade familj och anseende bäst.

Livslust och längtan blir Sturm und Drang på tyska, och så kallas en period i tysk litteratur, en period som händelsevis sammanfaller med unge Goethes genombrott. Grabbarna i gänget talar i stället om ”Sturm und Trink” när de ska festa och dricka.

Och så kommer sköna Lotte i unge Johanns väg. Då får livslusten utlopp på riktigt, och det hände också i verkligheten, vilket Goethe sedan nedtecknade i en av litteraturens klassiker: Den unge Werthers lidanden 1774.

Som sagt: storma och drick så mycket du vill och glöm det sedan, för ämbetsman ska du bli och gifta dig ska du med någon som för släkten och förmögenheten vidare!

Goethe in love” är förvisso engelska, men det är den så kallade svenska titeln på filmen. Goethe var kär i Lotte på tyska, och av filmen kan man se hur lik kärleken mellan två unga är på 1700-talet och 2000-talet. Dåtidens tvångsäktenskap och tvångsäktenskap som hindrar dagens Göte och Lotta att få varann skapar säkert samma lidanden.

Se själv veckans myllrande inblick i 1700-talets värld, vetja! Och visst är filmens Goethe (Alexander Fehling) lik den verklige!

En idé i idet av Björn Forseth

Åter